forsiden_4.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

24. marts 2017

Fredag den 24. marts 2017, kl. 17-19 i Kulturcentret Assistens, Kapelvej 4, 2200 København N.
Oplæsning - Se under Andre arrangementer

2. april 2017

I anledning af H.C. Andersen-Samfundets 80-års fødselsdag (som var i efteråret 2016), afholdes efter generalforsamlingen en festmiddag, altså søndag den 2. april 2017 kl. 19 i restaurant ”Allégade 10” på Frederiksberg – se særskilt invitation nederst på denne side.

 

Der indkaldes til

GENERALFORSAMLING

søndag den 2. april 2017 kl. 18

i Restaurant ”Allégade 10”, Allégade 10, 2000 Frederiksberg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henrik Hagemann.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår 2016
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for HCA-Samfundet i København 2016.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for H.C. Andersen-Samfundets Kulturelle Fond 2016.
  Regnskaberne vedlægges.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2018.
  Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter: 200 for enkeltmedlemskab, 350 for par og 400 for institutioner.
  Prisen for Anderseniana m/u porto til abonnenter via foreningen foreslås ligeledes uændret (hhv. 130,- og 85,-).
 6. Valg af bestyrelse.
  På valg er CT og KD. Vælges for 3 årig periode. Villige til genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer fra medlemsskaren for 1 år. På valg er Kirsten Fenger og Hans-Christian Gelf-Larsen.
  Begge villige til genvalg.
 8. Andre sager.
 9. Eventuelt 

På bestyrelsens vegne

Formand Claus Tilling 

Efter generalforsamlingen serveres en forfriskning til alle deltagere i generalforsamlingen og i festmiddagen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

I anledning af H.C. Andersen-Samfundets 80-års fødselsdag, som var i efteråret 2016:

FESTMIDDAG

søndag den 2. april 2017 kl. 19

i restaurant ”Allégade 10” på Frederiksberg

- der, hvor vi også holder generalforsamlingen fra kl.18-19.

 

Vi starter med en velkomstdrink/forfriskning efter generalforsamlingen, hvorefter der serveres en 3-retters festmenu og efterfølgende kaffe. I menuen er inkluderet ½ flaske vin pro persona.

I forbindelse med middagen vil forfatter og redaktør Henrik Oldenburg causere over emnet ”H.C. Andersen som livsnyder" på baggrund af sin bog "Den anden Andersen. En Feinschmecker blandt Biedermeiere. H.C. Andersen som livsnyder" og skuespiller og medaljemodtager Henrik Koefoed vil læse udvalgte eventyr.

Deltagelse kræver tilmelding. Det sker ved indbetaling af deltagergebyret på bankkonto reg.nr. 2276 kt. 0722 135 490, eller Giro: reg.nr. 1551 kt. 808 9531. Husk at skrive tydelig afsender samt besked om, hvad indbetalingen dækker (fx ”kontingent + middag for navn”, ”middag 1 medlem (navn) og 1 gæst (navn)”). I må meget gerne også sende en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med orientering om jeres tilmelding.

 

Deltagerbetalingen er 150 kr. for medlemmer. 360 kr. for ikke-medlemmer.

Medlemsprisen kan opnås ved samtidig indmeldelse og betaling af kontingent (det vil så være kontingent for 2017).
Betal i god tid for at sikre plads. Tilmeldingsfrist er fredag den 24. marts. 

Velkommen til en festlig aften!

Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.