aktiviteter_4.jpg

24. oktober 2019

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19 i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K

taler dr.phil. Dan Charly Christensen om ”Venskabet mellem H.C. Ørsted og H.C. Andersen”.

Før dr.phil. Dan Charly Christensen gik på pension fra sit lektorjob på RUC, skrev han et to-binds­ værk om H.C. Ørsted, ”Naturens Tankelæser (2009)”, hvor det varme forhold mellem Ørsted og Andersen bliver fyldigt behandlet. Ørsted var som alle danskere ved, naurvidenskabsmand og grund­lægger af Polyteknisk Læreanstalt (i dag Danmarks Tekniske Universitet) og opdagede i 1820 sammen­hængen mellem elektricitet og magnetisme, hvilket har ført til en teknisk revolution af vores måde at leve på - på linje med menneskets brug af ilden. Men Ørsted var ikke blot natur­viden­skabsmand og polytekniker, han var også optaget af naturæstetik, kunst og teologi og drøftede disse emner intenst med sin protegé, H.C. Andersen. Store og Lille Hans Christian udviklede med tiden et jævnbyrdigt venskab, og Andersen beskriver i flere eventyr de indsigter, han fik i sine mange sam­taler med Ørsted.

Derefter læser skuespiller Lotte Andersen eventyrerne ”To Brødre”, ”Klokken” og ”Vanddråben”

I en kort pause mellem aftenens to indslag serveres en let forfriskning.

20. november 2019

 Onsdag den 20. november 2019 kl. 19 i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K

Mag.art. og cand.mag. Ivan Z. Sørensen holder foredrag med titlen ”H. C. Andersen og Karen Blixen – to danske humorister”

Karen Blixen: ”Jeg indfører ofte med vilje en humoristisk tone. Jeg holder af en spøg, jeg elsker humor. Jeg tænker tit på, at det, vi mest af alt har brug for netop nu, er en stor humorist.  (…) Alle de forfattere, jeg beundrer, har i reglen humoristisk sans.” Og Andersen er en af de forfattere. Selv bemærker han på sine gamle dage ”at det Naive var kun en Deel af mine Eventyr, at Humoret var egentligt Saltet [dvs. kraften] i dem.” Hvordan kan man forstå de to forfatteres ’humor’? Og findes der en særlig dansk humor? – Ivan Z. Sørensen søger et svar ved at fokusere på ”Kejserens nye Klæder” – og ikke mindst Karen Blixens brug af ”Kejseren” i en af hendes egne fantastiske fortællinger.

Ivan Z. Sørensen er mag.art. og cand.mag. i litteratur og religionshistorie. Han har bl.a. været lektor på Roskilde Gymnasium og på Firenzes Universitet samt museumsinspektør på Karen Blixen Museet. Han har holdt utallige foredrag og kurser, skrevet artikler og bøger, især om Karen Blixen, H.C. Andersen, Kierkegaard, Holberg, Blicher – og om Firenze, bl.a. ”Inden turen går til Firenze”, ’Gid De havde set mig dengang’ – om Karen Blixens heltinden og Tizians gudinder; ”H.C. Ander­sen i Firenze / Metalsvinet.

Derefter læser skuespiller Jens Sætter-Lassen ”Calypsos historie” fra Karen Blixens ”Syndfloden over Nordeney” samt eventyret ”Kejserens nye Klæder”.

Der serveres en let forfriskning i en kort pause mellem de to indslag.