aktiviteter_1.jpg

Bekræftelse af generalforsamling 2020

 På N. Zahles Gymnasieskole

Generalforsamlingen vedr. forenings- hhv. regnskabsår 2019 skulle være afholdt 2. april 2020, men blev aflyst. I stedet afholdt bestyrelsen en provisorisk generalforsamling, idet dette var nødvendigt af hensyn til banker og myn­dig­heders dokumentationskrav. Referatet herfra vil blive forelagt for foreningens medlemmer sammen med beretning og reviderede regnskaber ved først kommende medlemsmøde.

Bekræftelse af den generalforsamling, som skulle have været afholdt 2. april, men i stedet blev afviklet virtuelt af bestyrelsen.

 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 Overrækkelse af H.C. Andersen medaljen til Henrik Engelbrecht.

Henrik Engelbrecht holdt foredrag om H.C. Andersen som operaelsker.

 

 

 Kontingent

Pga. den særlige situation har vi besluttet ikke at udsende rykkere for kontingent for 2019 og 2020 til de medlemmer, der endnu ikke har betalt. Vi erindrer dog om, at det er nødvendigt med kontingentindtægter, hvis H.C. Andersen-Samfundet i Købehavn skal kunne fortsætte sit virke, og beder om, at de sidste der mangler at betale, får dette i orden nu.

The Mermaid Story 22. oktober 2020

The Mermaid Story torsdag d. 22.oktober kl. 19.30.  Teater-koncert / Koncert-drama med pianist. Entré 60 kr.
I LiteraturHaus (Møllegade 7, Nørrebro). 

Vi viderebringer fra Literatur-Haus' program:

Hvordan oplever Den lille Havfrue sin transformation til menneske?

Pernille Rübner-Petersen inkarnerer her den ikoniske karakter fra H.C. Andersens eventyr af samme navn. Med pianisten Johann Gustav Skov-Hansen ved klaveret synger og fortæller hun om Den lille Havfrues erfaringer og skæbne. 

Den lille havfrue træder ind i verden - vaklende, sårbar og længselsfuld. Hun forsøger at blive det menneske, hun er – i virkeligheden. Det gør vi alle. Havfruens livsvilkår er også vores. Handlingen i eventyret er både en livsbekræftende og grusom rejse ind i menneskelivet så vel som i et kvindeligt begær. Det er yndigt, voldeligt, forfærdeligt og smukt.

Musikalsk spænder koncerten fra a cappella-sang over kabaret-stil til mere traditionel singersongwriting og spændingsfyldte kompositioner.

Koncerten tager afsæt i sangene fra Mermaid-trilogien: The Mermaid’s Box: Metaphors and Metamorphoseswww.mermaidsbox.com

Sangene er på engelsk, tale er på dansk.

".. der er (..) en umiskendelige storyteller i Pernille Rübner-Petersen. En fortæller, som ikke bare kan skrive, men også komponere og synge, så det er en rystende fryd” – Ivan Rod, Gaffa

Billetter kan købes på Billetto eller i døren – se evt. link på LiteraturHause’ hjemmeside.

LiteraturHaus følger myndighedernes anvisninger for Corona – vi passer på hinanden

13. juni 2020 Udflugt til Sydfyn og Taasinge

Skovturen 13. juni 2020 er aflyst pga. COVID-19 pandemi.
Kan måske gennemføres i 2021.

 

”H. C. Andersen og Karen Blixen – to danske humorister”

Mag.art. og cand.mag. Ivan Z. Sørensen holdt foredrag med titlen ”H. C. Andersen og Karen Blixen – to danske humorister”

Derefter læste skuespiller Jens Sætter-Lassen ”Calypsos historie” fra Karen Blixens ”Syndfloden over Nordeney” samt eventyret ”Kejserens nye Klæder”.

Venskabet mellem H.C. Ørsted og H.C. Andersen

Dr.phil. Dan Charly Christensen talte om ”Venskabet mellem H.C. Ørsted og H.C. Andersen”.
Derefter læste skuespiller Lotte Andersen eventyrene ”To Brødre”, ”Klokken” og ”Vanddråben”

200 år siden, at H.C. Andersen kom fra Odense

Den 6. september 2019 var det 200 år siden, at H.C. Andersen ankom med postvognen fra Odense med drømmen om at blive ansat på Det Kongelige Teater. I den anledning fortalte skuespiller Birgitte Bruun eventyr og anekdoter om H.C. Andersen samt fortolkede H.C. Andersens sange i den stemningsfyldte Balkonfoyer på Gamle Scene.

H.C. Andersen-Samfundets Kulturelle fond støttede opførelsen.

Oplæsning: Fyrtøjet, Hvem er den lykkeligste, Skarnbassen og “Noget”

Marie Vinther Clausen og Thore Keitung Fisker læste
Fyrtøjet, Hvem er den lykkeligste, Skarnbassen og “Noget”

Årets skovtur 2019 til Lerchenborg slot

Årets skovtur gik i år til Vestsjælland under ledelse af næstformanden, Kirsten Dreyer.
Der var rundvisning på slottet Lerchenborg og blev fortalt om slottets historie. 

Generalforsamling 2019 - H.C. Andersen og kærligheden

Næstformand Kirsten Dreyer talte om H.C. Andersen og kærligheden
under overskriften De brune og de blå øjne. 

Kirsten Dreyer

Efter foredraget læste skuespilleren Karen Lise Mynster eventyret ”Kjærestefolkene” og historien ”Deilig!”


Claus Tilling  og Karen Lise Mynster

Foredrag ved Kaj Mogensen: Livet – det dejligste eventyr

Cand.theol. Kaj Mogensen holdt foredrag:

Livet – det dejligste eventyr. 

Efter foredraget læste skuespilleren Paul Hüttel eventyrene
Den lille pige med svovlstikkerne, Verdens dejligste rose og Hvad hele familien sagde.
 
http://www.hca-samfundet.dk/images/stories/arrangementer/2018/kaj_mogensen.jpg http://www.hca-samfundet.dk/images/stories/arrangementer/2018/kaj_mogensen.jpg
           Kaj Mogensen                                      Paul Hüttel

Årets skovtur 2018 til Holsteinborg

Årets skovtur gik til herregården Holsteinborg under ledelse af næstformanden
 Kirsten Dreyer.  Der var rundvisning og fremvisning af de værelser, som stod til Andersens disposition under hans talrige besøg på herregården, og som står urørte.

Generalforsamling 2018 - prisoverrækkelse og medalje

Efter generalforsamlingen var der overrækkelse af  H.C. Andersen-Samfundets Kulturelle Fonds Pris og Medalje for 2018.

 

Årets prismodtager var den polske litteraturhistoriker og oversætter
Boguslawa Sochanska, der fik prisen for sine omfattende oversættelser
af H.C. Andersens værker til polsk, bl.a. en kom­plet, ny oversættelse af
eventyrene og et fyldigt udvalg af dagbøgerne.

Prisen overraktes af næstformand Kirsten Dreyer.
Skuespiller Lene Vasegaard læste fra ”Billedbog uden Billeder”, som
Boguslawa Sochanska har oversat for nylig.

Digterens fødselsdag - Eventyrlig H.C. Andersen-fødselsdagskoncert

Digterens fødselsdag fejredes med urpremiere på værker af komponisten

Tuan Hao Tan, der bl.a. har sat musik til de to kinesiske eventyr: Nattergalen og  Tepotten.
Pris- og medaljemodtager Chr. Steffensen og Den Danske Skueplads præsenterede:
Eventyrlig H.C. Andersen-fødselsdagskoncert på Frederiksberg Slot
i Riddersalen inkl. besøg i slottets vidunderlige kinesiske værelse. Læs her


 

"København læser" 2018 med 6 miniforedrag om klassikere

De litterære selskaber åbnede KØBENHAVN LÆSER med 6 miniforedrag om klassikere:
James Joyce; Johannes Jørgensen; Karin Michaelis; Charles Dickens; Steen Steensen Blicher; H.C. Andersen.
Claus Tilling talte om Personligheden som manifest.

H.C. Andersen og Jenny Lind

Forfatteren og operaeksperten Henrik Engelbrecht fortalte om H.C. Andersen og Jenny Lind.

I 1843 kommer den svenske sopran Jenny Lind til København. Hun er på vej mod en verdenskarriere og er kendt under navnet 'Den svenske nattergal'. Publikum på Det Kongelige Teater går amok i Jenny Lind-feber. Én af dem er H.C. Andersen. Han er forelsket og belejrer hende med blomster, gaver og breve, men Lind er ikke interesseret i den mærkelige digter.
Claus Tilling læste historien Moster.


Claus Tilling læser "Moster"


Henrik Engelbrecht fortæller

Mulatten

Professor, dr.phil. Johan de Mylius holdt foredrag om H.C. Andersens skuespil Mulatten – ‘Originalt romantisk drama i 5 akter’ (1840) om slaverne og de frigivne på øerne og om brutalitet og (u)mulig kærlighed.


Skuespilleren Christian Steffensen læste udvalgte dele af teksten.

 
Johan de Mylius


Christian Steffensen

Efterlivet og de dødes have i H.C. Andersens liv og forfatterskab

Foredrag ved Kirsten Dreyer vekslende med oplæsning af Andersen-tekster ved skuespiller Jan Hertz:

Troen på Gud og udødeligheden spillede en central rolle i Andersens liv lige fra barndommen til hans død. Han beskæftigede sig ofte med problemerne omkring troen på livet efter døden i såvel eventyrene som i romanerne og rejseskildringerne, og han var altid en flittig gæst på kirkegårde og gravpladser, hvor han end kom frem.

I foredraget fortalte næstformanden Kirsten Dreyer først om H.C. Andersens syn på livet og døden i forfatterskabet og derefter om hans besøg på kirkegårde i såvel Danmark som udlandet, herunder hans omsorg for gravfreden og ikke mindst hans dybe betagelse af den muslimske gravplads i Konstantinopel. Foredraget blev illustreret med power point og var formet som et vekselspil med skuespilleren Jan Hertz, der læste udvalgte passager fra Andersens forfatterskab.

Generalforsamling 2017 - H.C. Andersen som livsnyder

Efter generalforsamlingen afholdtes en festmiddag i anledning af H.C. Andersen-Samfundets 80-års fødselsdag (som var i efteråret 2016).
I forbindelse med middagen causerede forfatter og redaktør Henrik Oldenburg over emnet ”H.C. Andersen som livsnyder" på baggrund af sin bog "Den anden Andersen. En Feinschmecker blandt Biedermeiere. H.C. Andersen som livsnyder" og skuespiller og medaljemodtager Henrik Koefoed læste udvalgte eventyr.

 

                                                               Henrik Koefoed læser op


                                                           Henrik Oldenburg causerer

Højtlæsning af ”Historien om en Moder” og ”Den lille Havfrue”.

Retorikstuderende Thore Keitum Fisker læste ”Historien om en Moder” og ”Den lille Havfrue”.
Assistens Kirkegård var på H.C. Andersens tid et meget yndet og besøgt udflugtsmål for københavnerne. Andersens egne dagbøger er præget af en livslang fascination og optagethed af døden og dens iscenesættelse, praksis og skikke. Andersen benyttede Assistens Kirkegård som ramme i flere af sine fortællinger.
Skuespiller Lukas Toya læste ”Klods-Hans” og ”Kærestefolkene”.

"København Læser" med 5 miniforedrag om klassikere

De litterære selskaber åbnede KØBENHAVN LÆSER med 5 miniforedrag om klassikere fredag den 24. februar fra kl 16 på Københavns Hovedbibliotek.
15 minutter pr. forfatter:
James Joyce; Edgar Allan Poe; Henrik Pontoppidan; Johannes Jørgensen; H.C. Andersen.
17.15 – 17.30 talte Claus Tilling om væksttemaet i Den grimme Ælling, Grantræet og Hørren.

Natursynet i H.C. Andersens gennembrudsroman Improvisatoren

ved ph.d.-stipendiat Torsten Bøgh Thomsen. Skuespiller Christiane Rohde læste kapitlerne ‘Besøget i Katakomberne. Jeg bliver Chordreng. Det nydelige Englebarn. Improvisatoren’  og ‘Vandring i Herculanum og Pompeij. Aftenen paa Vesuv’.

 
                                                                                                      Claus Tilling

             Christiane Rohde                                           Torsten Bøgh Thomsen

H.C. Andersen i det moderne samfund

Professor i litteratur- og kulturvidenskaber ved Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og leder af H.C. Andersen Centret Johannes Nørregaard Frandsen, taler om H.C. Andersen i det moderne samfund.
Skuespiller Paul Hüttel læser fra Lykkens Kalosker  I) En Begyndelse, og II) Hvorledes det gik Justitsraaden. Om Aartusinder.

H.C. Andersen-Samfundets sommerudflugt til Fyn og Langeland

til Fyn og Langeland under ledelse af næstformanden Kirsten Dreyer.
Først skulle vi have set Glorup Herregård, men da vi kom for sent, blev vi afvist af indehaveren. Derefter til Svendborg og herregården Skovsgaard på Langeland. Kirsten Dreyer fortalte undervejs om H.C. Andersens ophold på Glorup m.m.

Generalforsamling 2016 - 'Jeg vil også kysses',

Efter generalforsamlingen blev H.C. Andersen-Prisen og Medaljen for 2016 overrakt til skuespiller
Lene Vasegaard for hendes fortolkning af venskabet mellem H.C. Andersen og Edvard Collin i forestillingen 'Jeg vil også kysses', som hun også har instrueret.
Skuespillerne Michael Moritzen og Christian Mosbæk fremførte et uddrag af forestillingen.

Lene Vasegaard med medaljen © Michael Moritzen

Moritzen og Mosbæk

Moritzen og Mosbæk i "Jeg vil også kysses"

H.C. Andersen i spjældet på den græske ø Syros


Andersen sad ofte på Parthenons fundament og nød udsigten og lyset, som her er gengivet af landsmanden Martinus Rørbye. Olie på lærred. 1844.

Foredrag ved Panagiota Goula. Græsk folkedans med dansegruppen "Hellas" v. Mona Bøe.
Arrangementet afholdtes i samarbejde med Dansk-Græsk Kulturforening MELINA. 

Da H.C.Andersen under sin dannelsesrejse besøgte Grækenland for 174 år siden, var den græske ø Syros  Grækenlands største havn og et trafikknudepunkt. Det var der, man skiftede skib, hvis man skulle over på andre ruter. H.C. Andersen kom fra Malta og skulle skifte til Athen på Syros havn. Men da han efter flere måneder i Athen var på vej til Konstantinopel og måtte overnatte i denne havn, var det ved at gå galt. Han blev anholdt.  

Foredraget handlede om H.C.Andersens møde med grækerne på Syros og i Athen, et møde som han beskrev  med stor detailrigdom i sin rejsebog ”En digters bazar”. Foredraget sluttede af med græsk folkedans, som Andersen oplevede på sin fødselsdag i Athen og beskrev med  begejstring.

Blichers 233 års fødselsdag

Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet.
Tema: Vores klassiske kulturarv ved digterne Blicher, Ingemann, Heiberg og Andersen
Under medvirken af professor Nørregaard Frandsen – Niels Kofoed, B.S. Ingemann-Selskabet – Kirsten Dreyer, Heibergselskabet – Claus Tilling, H.C. Andersen-Samfundet, Erik Harbo, Blicher-Selskabet
Stort sang og oplæsningsprogram ved bl.a. Paul Hüttel og operasangerne Uffe Henriksen og Trine Westergaard af de fire digteres værker. Fællessange.

H.C. Andersen-spor i Thomas Manns Doktor Faustus

Foredrag ved Torben Brandt.
Foredragets emne er den indflydelse, især to af H.C. Andersens eventyr, Tante Tandpine (1872) og Den lille Havfrue (1837), har haft på Thomas Manns roman Doktor Faustus (1947). Det påvises, hvorledes de to eventyr har påvirket såvel romanens komposition som udformningen af dens hovedkarakter, komponisten Adrian Leverkühn, samt hvorledes H.C. Andersens biografiske baggrund har sat sig vigtige spor i romanen. Andre eventyr, fx Sneedronningen (1845), Iisjomfruen (1862) og De røde Skoe (1845), vil blive inddraget undervejs i foredraget.

H.C. Andersen-Samfundets sommerudflugt 2015 til to sjællandske herregårde

til to sjællandske herregårde, Gisselfeld og Bregentved samt Karise Kirke under ledelse af næstformanden Kirsten Dreyer, der undervejs bl.a. vil fortælle om H.C. Andersens mange ophold på Bregentved og Gisselfeld samt hans forhold til familien Moltke og Danneskiold-Samsøe

Generalforsamling 2015 - H.C. Andersen i krydsfeltet mellem musik og billedkunst

Efter generalforsamlingen holdt cand.mag. i kunsthistorie og musik Christine Marstrand foredrag
om H.C. Andersen i krydsfeltet mellem musik og billedkunst.
I foredraget indgik oplæsning fra H.C. Andersens bøger om hans oplevelse af store kunstværker.
Kunstværkerne præsenteredes samtidig på power point, og indimellem sang Christine Marstrand,
akkompagneret af guitaristen Lars Trier, Andersens digte med musik af komponisterne
C.E.F. Weyse, Niels W. Gade, Carl Nielsen, Edvard Grieg, Henrik Rung, J.C. Gebauer,
Egil Harder
og Knud Vad Thomsen.

HCA 
C.A. Jensen (1792-1870): Portræt af H.C. Andersen   

 Christine Marstrand
                 Christine Marstrand

Chr. Marstrand og Lars Trier
             Christine Marstrand og Lars Trier

"København Læser" 2015 - Kærlighed

Atter i år deltog H.C. Andersen-Samfundet i arrangement ”København Læser” sammen med Samrådet for de litterære Selskaber. Det overordnede tema var ”Kærlighed”, og som nr. 4 på programmet præsenterede Claus Tilling Andersen-tekster.
Kærligheden har mange udtryk hos H.C. Andersen: i barnekærlighed, moderkærlighed, forelskelse, fædrelandskærlighed – både i digte og eventyr. Forelskelsen bringer stor lykke, men har også store omkostninger. Forelskelsen er farlig, men kærligheden bliver en uudtømmelig kraftkilde for digteren (To brune Øjne; Den uartige Dreng; Snemanden; Den standhaftige Tinsoldat; m.fl.)

Lektor Bjarne Sandstrøm om 'Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død'

medforfatter til bogen ‘Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død', satte H.C. Andersens Portnøglen ind i en større sammenhæng.
Skuespiller (og medaljemodtager) Henrik Koefoed læste Portnøglen og Moster.

Foredrag ved folketingsmedlem Birthe Rønn Hornbech

Hun udgav i april bogen  “Det evigt menneskelige, H.C. Andersen-eventyr læst af Birthe Rønn Hornbech”.  
Derefter læste skuespiller Maria Stenz en række tekster: Thepotten, Det er ganske vist, Månen fortæller, 33. aften, Flipperne, Den lille pige med Svovlstikkerne.

H.C. Andersen-Samfundets skovtur 2014 til Fyn

Under ledelse af Kirsten Dreyer gik årets udflugt til Fyn, bl.a. H.C. Andersen-skoven og  Den fynske Landsby, hvor en del af optagelserne til DR1s store dramaserie "1864" blev gennemført.

Generalforsamling 2014

Efter generalforsamlingen sang Dania-koret under ledelse af Kirsten Milthers  H. C. Andersen-sange.

Dania-koret

___________________________________________________________________________________________

Andersen-Medaljen overrækkes til Jørgen Skjerk, som i 1982 modtog en delt pris.

Claus Tilling og Jørgen Skjerk

___________________________________________________________________________________________

Andersen-Prisen og –Medaljen for året 2014 overrækkes til skuespiller Paul Hüttel.


Kirsten Dreyer og Paul Hüttel

"Sådan underviser man i H.C. Andersen i gymnasiet i dag"

Lektor Maja Bødtcher-Hansen, der nylig har været medforfatter til "Med tiden. En litteraturhistorisk arbejdsbog" berettede fra sin undervisning på Sct. Annæ Gymnasium.
Skuespiller Karen-Lise Mynster læste De røde Skoe, tredje historie fra Snedronningen: BlomsterHaven hos Konen som kunde Trolddom, og Sølvskillingen.

Eventyrlige sange af H.C. Andersen

Sopranen Iben Vestergård og pianisten Cathrine Penderup  afholdt koncert med tekster og musik af blandt andre Niels W. Gade, Gebauer, Grieg, Thielmann, Schierbeck og Weyse.

Udflugt i H.C. Andersens Fodspor

Sommerudflugten i forlængelse af efterårets foredrag om "De tre sumpplanter", H.C Andersen, Johanne Luise Heiberg og grevinde Danner under Kirsten Dreyers ledelse.
Vi var i Himmelev Kirke, Slangerup Kirke og på Jægerspris Slot samt beså Julianehøj.

Generalforsamling 2013 - H.C. Andersen-Prisen og Medaljen til skuespiller Christian Steffensen

Generalforsamlingen 2013 fandt sted på en ny adresse: Klerkesalen i det gamle Skt. Joseph Hospital, nu Aktivitetscenter Skt. Joseph, Griffenfeldsgade 44-46 på Nørrebro.

HCAndersen medaljen 2013  Chr. Steffensen og Claus Tilling
Fotos: © Kirsten Dreyer og Hasse Ferrold.
Efter en kort pause overraktes H.C. Andersen-Prisen og Medaljen for året 2013 til skuespiller Christian Steffensen, der efterfølgende underholdt med prøver fra sit Andersen-repertoire.

De tre sumpplanter

De tre sumpplanter: Johanne Luise Heiberg, H.C. Andersen og grevinde Danner. 

Inden foredraget causerede Sejer  Andersen over sine oplevelser på rejsen til Kamchatka i anledning af hans forestilling om Vitus Bering.

Den 22. november 2012 var det 200 år siden Johanne Luise Heiberg blev født. Fødselsdagen blev næppe markeret på samme måde som H.C. Andersens i 2005, selv om hun stadig står som dansk teaters største skuespillerinde gennem tiderne, og selv om hun og Johan Ludvig Heiberg skabte et hjem, der blev indbegrebet af smag og kultur, hvor bl.a. H.C. Andersen havde sin gang. Men deres forhold var ikke uden spændinger. I Per Olov Enquists skuespil ”Fra regnormenes liv” er de bl.a. tydeligvis uenige i synet på grevinde Danner. Næstformanden Kirsten Dreyer fortalte om fru Heiberg og Andersens indbyrdes forhold herunder også deres syn på grevinde Danner bl.a. belyst ved breve og passager fra fru Heibergs og Andersens selvbiografier, som skuespillerinden Christiane Rohde læste op.

Oplæsningsaften i Kompagnisalen

I årene 2003-05 arrangerede foreningen i samarbejde med Dansklærerforeningen konkurrencer i oplæsning af H.C. Andersens eventyr for landets 7.-klasser. Ideen var så god, at Dansklærerforeningen fortsatte med at gennemføre konkurrencerne, og den 11. oktober fik HCA-Samfundets medlemmer lejlighed til dels at høre Bodil Sandberg Rasmussen, lærer ved Kildegaard Privatskole, tale om sine erfaringer fra arbejdet med denne disciplin, dels høre årets tre prisvindere læse op:

Signe Kieseler Lund fra Rønne læste Vanddraaben
Asta Louise Ulsøe, Frederiksberg, læste Flipperne og
Selma Christensen Havnstrup, Haderslev, læste Sneglen og Rosenhækken
Se en lille film fra Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence HER.
Efter
pausen causerede vort medlem, skuespilleren Paul Hüttel og læste udvalgte breve fra H.C. Andersen, blandt andet fra Rom.

Skovtur til Midt- og Sydsjælland

H.C Andersen-Samfundets skovtur til Midt- og Sydsjælland, bl.a. Gjorslev og Rønnebæksholm under Kirsten Dreyers ledelse.