aktiviteter_1.jpg

Tidligere arrangementer

Modelteater

Forlaget Oldfux ved Mary-Ann og Sven-Erik Olsen var vært ved en modelteater-aften i deres virksomhed, Victor Print i Rødovre. Vita og Peter Falster opførte En Nat i Roeskilde, og Sysser Hjortlund opførte Lille Claus og Store Claus for ca. 30 af HCA-Samfundets medlemmer.

Ved samme lejlighed afsløres opsætningen i Victor Prints foyer af Herbert Semeys plader til et skyggespil, bygget over Sølvskillingen; under det efterfølgende selskabelige samvær læses eventyret op af Claus Tilling.