kulturelfond_1.jpg

Den kulturelle fond

H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fond varetages af bestyrelsen for H. C. Andersen-Samfundet i København, som uddeler en pris og medalje i henhold til vedtægtens bestemmelser.

Fonden råder ikke over særligt store midler, og som det fremgår af vedtægterne, er dens formål så snævert beskrevet, at det er klogt at tænke godt igennem, om éns projekt nu også virkelig passer til formålet - dvs. ligger på et højt videnskabeligt eller artistisk niveau. Projektet skal også overvejende være finansieret på anden måde, idet en eventuel støtte fra Fonden kun kan have karaktér af et "skulderklap". 

Der er ingen tidsfrist for ansøgninger. Ansøgninger behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde i H.C. Andersen-Samfundet.

Tildelinger og afslag vil blive meddelt ansøgeren.
 

Ansøgninger skal sendes til : 

H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fond

Sekretariat v/ Grete Bille
Kaffevej 45 1 th

2610 Rødovre