kulturelfond_4.jpg

"H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris" er i årenes løb tildelt følgende personer - alle, naturligvis, fordi de har opfyldt prisens erklærede formål: at yde en betydelig indsats for at fremme forståelsen for H.C. Andersens liv og værk. Hvor redaktionen er blevet bekendt med en konkret, aktuel anledning, er denne anført. Der synes ikke i alle tilfælde også at være tildelt en medalje.

 

2020 - Henrik Engelbrecht

2020 - Henrik Engelbrecht

Henrik Engelbrecht for bogen Hjertet brast i toner - med H.C. Andersen i operaen

2018 - Boguslawa Sochanska

Boguslawa Sochanska, litteraturhistoriker og oversætter, for sine omfattende oversættelser af H.C. Andersens værker til polsk, bl.a. en kom­plet, ny oversættelse af eventyrene og et fyldigt udvalg af dagbøgerne.

2016 - Lene Vasegaard

Lene Vasegaard, skuespiller, for hendes fortolkning af venskabet mellem H.C. Andersen og Edvard Collin i forestillingen 'Jeg vil også kysses', som hun også har instrueret.

2014 - Paul Hüttel

Paul Hüttel tildeles H.C. Andersen-Samfundets Kulturelle Fonds Pris og Medalje 2014 for sine oplæsninger af H.C. Andersens forfatterskab. Gennem sin lange karriere har Paul Hüttel virket både som skuespiller og oplæser, og han har med indføling og dyb forståelse for H.C. Andersens eventyrunivers og med sin sprogligt distinkte oplæsning medvirket til at udbrede kendskabet til forfatterskabet og dermed også bidraget til fortolkningen af det.

2014 - Jørgen Skjerk

Jørgen Skjerk. H.C. Andersen-forsker – fik medaljen som bekræftelse af Prisen i 1982 for sit fortsatte, livslange arbejde med udgivelse af hidtil utrykte H.C. Andersen-tekster.

2013 - Christian Steffensen

Christian Steffensen, skuespiller - for sine alsidige fremstillinger af H.C. Andersens værker i musikalske digterportrætter med oplæsning og sang samt litterære byvandringer’.

2011 - Henrik Koefoed

Henrik Koefoed, skuespiller - for sine oplæsninger af HCAs eventyr og sceniske gestaltninger af H.C. Andersen.

2009 - Johan de Mylius

Professor, dr. phil. Johan de Mylius for sin betydelige indsats gennem mange år med forskning og formidling af studier over H.C. Andersens liv og værk.

2007 - Hans Edvard Nørregård-Nielsen

Hans Edvard Nørregård-Nielsen for omfattende skribent- og anden formidlingsvirksomhed.

2005 - Niels Oxenvad

Niels Oxenvad - for sin ledelse af museet i Odense og omfattende skribentvirksomhed.

2003 - H M Dronning Margrethe II

H M Dronning Margrethe II - for sine kostumer til pantomimen Kærlighed i Skarnkassen og decoupagerne til film- og bogudgaven af Snedronningen, samt oplæsningen af eventyret i filmudgaven

2001 - Bodil Udsen

Bodil Udsen, skuespiller - for sine oplæsninger af HCAs eventyr

1999 - Kirsten Dreyer

Kirsten Dreyer, cand. phil - for sin udgivelse af "H.C. Andersens brevveksling med Lucie og B.S. Ingemann"

1997 - Tove Barfoed Møller

Tove Barfoed Møller, dr. phil - for sin disputats "Teaterdigteren H.C. Andersen og "Meer end Perler og Guld"

1994 - Susse Wold og Bent Meiding

Susse Wold og Bent Meiding, skuespillere - for foredrags- og oplæsnings-virksomhed i hele verden

1993 - Villy Sørensen

Villy Sørensen, forfatter og filosof - for sine nytolkninger af forfatterskabet

1991 - Flemming Hovmann

Flemming Hovmann, cand. mag - for udgivelsen af kommentarbindet til den tekstkritiske udgave af "H.C. Andersens Eventyr"

1990 - Elias Bredsdorff

Elias Bredsdorff, dr.phil - for sit livslange arbejde med udgivelsen af bøger om HCA, senest biografien "H.C. Andersen. Mennesket og digteren"

1989 - Niels Birger Wamberg

Niels Birger Wamberg, mag.art - for bogen "H.C. Andersen og Heiberg", samt antologier af Andersens breve og dagbøger

1987 - Johannes Møllehave

Johannes Møllehave, cand. theol/forfatter - for sine bøger om HCAs eventyr

1982 - Bo Grønbech, Ib Spang Olsen og Jørgen Skjerk

Bo Grønbech, dr. phil - for disputatsen "H.C. Andersens Eventyrverden", samt biografien "H.C. Andersen". 
Ib Spang Olsen, tegner - for sine illustrationer til HCAs eventyr.
Jørgen Skjerk, kontorassistent/HCA-forsker - for sine udgivelser af hidtil utrykte HCA-tekster.

1980 - Elith Pio

Elith Pio, skuespiller - for sine oplæsninger af  HCAs eventyr.

1979 - Helga Vang Lauridsen og Kåre Olsen

Helga Vang Lauridsen, mag. art, Kirsten Weber, mag. art, og Kåre Olsen, cand. mag - for deres udgivelse af HCAs dagbøger

1976 - Per Aabel og Helge Topsøe Jensen

Per Aabel, norsk skuespiller - for oplæsninger af HCAs eventyr. 
Helge Topsøe Jensen - fik samme år en særpris på 80-årsdagen - og som stifter af foreningen

1975 - Erik Dal

Erik Dal, dr.phil, bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek - for sit omfattende forfatterskab og udgivervirksomhed

1974 - Knudåge Riisager

Knudåge Riisager, komponist - for musikken til blandt andet "Tolv med Posten"

1973 - Birger Frank Nielsen

Birger Frank Nielsen, bibliograf - for udarbejdelsen af "H.C. Andersens Bibliografi. Digterens danske Værker 1822 - 1875"

1969 - Erik Mørk

Erik Mørk, skuespiller - for sine oplæsninger af HCAs eventyr

1966 - Paul V. Rubow

Paul V. Rubow, dr. phil - for sin bog "H.C. Andersens Eventyr" og artikler om HCA

1965 - Herluf Jensenius

Herluf Jensenius tegner - for sine illustrationer til HCAs eventyr og "Mit eget Eventyr uden Digtning"; har udformet H.C. Andersen-Samfundet i København's logo

1964 - R.P. Keigwin

R. P. Keigwin, engelsk oversætter - for sin oversættelse af HCAs eventyr til engelsk

1963 - Helge Topsøe-Jensen

Helge Topsøe-Jensen, dr. phil - for sit livslange arbejde med udgivelse af bøger om HCA og Andersen-brevvekslinger m.m; senest brevvekslingen med Henriette Wulff og "Levnedsbogen"