forsiden_2.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

Bøger

 

Tove Barfoed Møller
Den danske vaudeville fra Heiberg til H C Andersen
(foredraget supplerer CD bestillingsnummer 1)
Særtryk
Bestillingsnummer 2
Kr. 35

Kirsten Dreyer
Andersens brevveksling med Lucie og B. S. Ingemann
Forlaget Tusculanum
Bestillingsnummer 4
10 % rabat på kr. 538

Kirsten Dreyer
H.C. Andersens brevveksling med Jonas Collin d.y.: en brevveksling 1855-1875
Forlaget Tusculanum
Bestillingsnummer 5
10 % rabat på kr. 298

A & M Portman
Omkring en Samling H C Andersen Dedikationer
Bestillingsnummer 6
Kr. 50

Jørgen Schrøder
Et godt humør
Bestillingsnummer 8
Kr. 125

Dominique Bouchet
H C Andersen i Portugal i 1866
Bestillingsnummer 9
Kr. 75

Thorkild Borup Jensen
H C Andersens Eventyr i Billeder
Bestillingsnummer 10
Kr. 288
(ved køb fra forlaget ekstra kr. 45 i porto)

Dansk-svensk Forfatterselskab
Nya Vintergatan - 10 artikler om HCA
2005
Bestillingsnummer 11
Kr. 50

Tove Barfoed Møller
Meer end Perler og Guld - disputats om teaterdigteren HCA
2005
Bestillingsnummer 12
Kr. 50

Kirsten Dreyer
H C Andersen og Værtinderne
HCA-Samfundets jubilæumsgave til medlemmerne
2005
Bestillingsnummer 13
Kr. 50

Kjeld Heltoft
H C Andersen som billedkunstner (En ny, forøget og stærkt forbedret udgave af standardværket om HCAs tegninger og klip)
Chr Ejlers Forlag 2005
Bestillingsnummer 14
Kr 195

Karl Larsen
H.C. Andersen i Tekst og Billeder (Fotografisk optryk af den første HCA-biografi fra 1925)
Forlaget Northlander 2005 (1925)
Bestillingsnummer 15
Kr. 150 (afhentet)
Kr. 185 (tilsendt)

Niels Oxenvad
H.C. Andersen og Familien Melchior I-III
2007
Bestillingsnummer 16
Kr. 475

Tove Thage
Fotografernes HCA
2007
Bestillingsnummer 17
Kr. 320

Kirsten Dreyer
HCAs brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds I-II
2005
Bestillingsnummer 18
Kr. 405

Kirsten Dreyer
HCA og Basnæs, Breve til Henriette Scavenius I-II
2008
Bestillingsnummer 19
Kr. 295 (afhentet)

Den store Kammerherre

Kirsten Dreyer
Den store Kammerherre,
H.C. Andersen og familien Scavenius til Gjorslev og Klintholm
2013
Bestillingsnummer 23
Kr. 50 (inkl. forsendelse)

 

 

 

 

H. C. Andersen

C. A. Jensen:
Portræt af H. C. Andersen, 1836.
Odense Bys Museer

Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.

 

H C Andersen-Samfundet i København

H. C. Andersen-Samfundet i København er et litterært selskab. Vi afholder arrangementer og tilbyder medlemmerne udvalgte bøger og CD'er til specialpris. Desuden varetager bestyrelsen uddelingen af "H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris".