aktiviteter_3.jpg

Tidligere arrangementer

1999

Tid

Sted

Arrangement 

 08.04.  S

Generalforsamling

    Generalforsamling med vedtægtsændringer og prisoverrækkelse til Kirsten Dreyer; Claus Tilling taler for prismodtageren, som beskriver sin karriere som HCA-forsker. Kathrine Lilleør Petri forelæser om Evighedens poesi med nytolkning af Snedronningen og Grantræet.
16.05.   X

Udflugt

    Udflugt til Fyn og Taasinge (Broholm, Svendborg, Valdemar Slot og Faaborg) under ledelse af Kirsten Dreyer.
 30.05.  H

Medlemstilbud

    Derek Jacobi læser i Hofteatret The Princess and the Pea, Little Claus and Big Claus, The Shadow og Its Quite True. Arrangeret af Museumsstøtte-foreningen og senere udgivet på CD.
 05.10.  D

Foredrag

    Jette Lundbo Levy Om ting der går i stykker. Paul Hüttel læser Flipperne, Det gamle Huus og Marionetspilleren.
 01,12,  D

Foredrag

    Nikolaj Bøgh, H C Andersens sidste rejse. Henning Jensen læser Isjonfruen (i uddrag).