"H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris" er i årenes løb tildelt følgende personer - alle, naturligvis, fordi de har opfyldt prisens erklærede formål: at yde en betydelig indsats for at fremme forståelsen for H.C. Andersens liv og værk. Hvor redaktionen er blevet bekendt med en konkret, aktuel anledning, er denne anført. Der synes ikke i alle tilfælde også at være tildelt en medalje.

Indmeldelse i H C Andersen-Samfundet  i København kan ske på følgende måde:

  • e-mail til kasseren Christian Fabricius. Husk at udfylde felterne.
  • telefonisk til kasseren Christian Fabricius på 2093 3905 eller 4826 3905.
  • skriftligt til H C Andersen-Samfundet i København, Kirsebærbakken 16 3400 Hillerød.

Vi sender herefter uden forbindende en "velkomstpakke" og en indbydelse til at overvære ét møde som gæst.

Medlemskab af H C Andersen-Samfundet i København koster:

200,- kr. for enkelte medlemmer
350,- kr. for par
400,- kr. for institutioner

Hertil kommer 100,- kr. hvis man ønsker at abonnere på årbogen Anderseniana som udgives af Odense Bys Museer.

Kontingentet betales i januar; ved indmeldelse efter 1. juli reduceres det med 50% og efter 1. november betales der ikke i det år.

 

Foreningens arrangementer er hér opført i omvendt kronologisk rækkefølge. Hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om aftenmøder fra kl 19 til ca 22. Ekskursioner har som regel været på søndage fra kl 9 til ca 19. Forklaring til koder i arrangementslisten ses til højre.

Her ses en oversigt over vores tidligere arrangementer. Start med at vælge et år.