medlemskab_2.jpg

Kontingentsatser

Medlemskab af H C Andersen-Samfundet i København koster i 2009:

  • 200,- kr for enkelte medlemmer
  • 350,- kr for par
  • 400,- kr for institutioner

Hertil kommer kr. 85,- hvis man ønsker at abonnere på årbogen Anderseniana som udgives af Odense Bys Museer
+ porto, som i 2019 er sat til kr. 65,- hvis man vil have det sendt med posten.

Kontingentet betales i januar; ved indmeldelse efter 1. juli reduceres det med 50% og efter 1. november betales der ikke i det år.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.

Hertil føjes et bogstav som kun er interessant i forbindelse med kontingentbetaling:

  • A = enkeltmedlem med Anderseniana
  • B = enkeltmedlem uden Anderseniana
  • C = par med Anderseniana
  • D = par uden Anderseniana
  • X = institutioner
  • L = æresmedlemskab