samfundet_4.jpg

Kolofon

 • Billedmateriale (H. C. Andersens papirklip, tegninger, samt andre værker) er venligst stillet til rådighed af:
  • Odense Bys Museer
  • Det Kongelige Bibliotek.
 • Fotografier fra arrangementer er taget af medlemmer af H. C. Andersen-Samfundet.
 • HCA-Samfundets logo er tegnet af Herluf Jensenius (1888-1966, prismodtager i 1965)
 • Tilrettelæggelse af hjemmesiden er foretaget i et samarbejde mellem HCA-Samfundet og Webmus.
 • Webmus har udarbejdet de grafiske elementer, herunder billedstreamerne.
 • Hjemmesiden består af CMS systemet Joomla!
 • Templaten er købt hos YooTheme.
 • Hjemmesiden er publiceret i december 2008 og afløste en tidligere hjemmeside, programmeret i DreamWeaver.
 • Billedmaterialet er omfattet af lov om Ophavsret.
 • Implementering i 2015 af ny template m.m. af Toolmaster.dk
 • Hjemmesiden er hostet ved Joomla-hosting.dk