forsiden_7.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

17. juni 2018

Årets skovtur går til herregården Holsteinborg med frokost i Karrebæksminde.

Skovturen ledes som sædvanlig af Kirsten Dreyer.

Turen udgår fra Reventlowsgade ud for Københavns Hovedbanegård kl. 9.00. Vi kører omkring herregården Førslevgaard , som Andersen aflagde besøg på i maj 1856, til hovedmålet: herregården Holsteinborg, hvor der vil være rundvisning og fremvisning af de værelser, som stod til Andersens disposition under hans talrige besøg på herregården, og som står urørte.

Fra Holsteinborg køres der til Bisserup og restaurant De hvide Svaner i Karrebæksminde, hvor der serveres frokost. Turen fortsætter med besøg i Kjøge Mini-By og slutter i Reventlowsgade, hvorfra den udgik, omkring kl. 18.

Med tilskud fra foreningen gøres turen for en medlemspris på 450 kr. Gæster er velkomne for kostprisen 700 kr. Det kan altså betale sig at melde sig ind i foreningen og få et års medlemskab inkl. turen for 650 kr.

Tilmelding sker ved indbetaling af det passende beløb på reg. nr. 2276, kt. 0722 135 490 eller Girokonto reg. nr. 1551 kt. 808 9531 og en mail til sekretæren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er indgået.

Af hensyn til den videre planlægning beder vi om, at tilmelding finder sted snarest og senest 1. juni; evt. afbud kan modtages t.o.m. 30. maj, fra 1. juni er tilmelding bindende.

 

H. C. Andersen

C. A. Jensen:
Portræt af H. C. Andersen, 1836.
Odense Bys Museer

Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.

 

H C Andersen-Samfundet i København

H. C. Andersen-Samfundet i København er et litterært selskab. Vi afholder arrangementer og tilbyder medlemmerne udvalgte bøger og CD'er til specialpris. Desuden varetager bestyrelsen uddelingen af "H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris".