forsiden_5.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

20. juni 2019

Oplæsningsaften torsdag den 20. juni kl. 20 på Kulturhuset Assistens, Kapelvej 4, Nørrebro

I lighed med tidligere år holder vi en oplæsningsstund på Kulturhuset Assistens. Denne gang er det Marie Vinther Clausen, BA.stud. i retorik, og Thore Keitung Fisker, kand.stud. i retorik og underviser i oplæsning og stemmetræning, som læser eventyr af H.C. Andersen:
Fyrtøjet, Hvem er den lykkeligste, Skarnbassen og “Noget”.

2. juni 2019

Årets skovtur, som i år går til Vestsjælland

Afgang fra Reventlowsgade (Københavns Hovedbanegård) kl. 9.00 præcis

Hjemkomst ca. kl. 18.00

Skovturen går i år til egnen omkring Kalundborg. Vi mødes ved busholdepladsen i Revent­lows­gade, hvorfra bussen kører kl. 9.00. Herfra kører vi tværs over Sjælland til Lerchenborg, som H.C. Andersen besøgte i 1862. Slottet, der er et af vore smukkeste fra 1700-tallet, er normalt lukket for offentligheden, men vi har fået lov at komme indenfor, hvor vi bliver vist rundt og får fortalt om slottets historie.

Efter rundvisningen kører vi sydpå til Reersø, hvor vi spiser frokost. Derefter går turen til selve Kalundborg, der er en af vores smukkeste købstæder med mange fine gamle huse. Vi skal selv­føl­gelig se den femtårnede Vor Frue Kirke, som Esbern Snare opførte, og derefter går vi over til museet på Lindegården, der bl.a. har et seværdigt empireinteriør, som har en relation til H.C. Andersen, og en meget fin rokokosal. Tillader tiden det, skal vi på vejen fra Reersø se Rørby Kirke med nogle meget fine kalkmalerier af Unionsmesteren fra omkring 1425.

Som altid ledes turen af næstformanden Kirsten Dreyer, der undervejs fortæller om H.C. Andersens ophold på Lerchenborg og besøg i Kalundborg i 1850. H.C. Andersen er dog ikke den eneste guld­alderpersonlighed med relation til byen. Maleren J. Th. Lundbye blev født i Kalundborg i 1818, og Kalundborg spiller også en rolle i M.A. Goldschmidts forfatterskab. Endelig kan nævnes, at Sigrid Undset blev født i Gyths hus på Torvet, som vi ser på vejen til kirken og museet.

Med tilskud fra foreningen gøres turen for en medlemspris på 550,- kr., inkl. entre på Lerchenborg.  Gæster er velkomne for kostprisen 650,- kr.

Tilmelding sker ved indbetaling af det passende beløb på reg.nr. 1551, kontonr. 808 9531 (benyt venligst ikke det andet kontonr.) og en mail til sekretæren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er indgået.

Af hensyn til Lerchenborgs og vores egen videre planlægning beder vi om, at tilmelding finder sted snarest og senest den 19. maj; evt. afbud kan modtages t.o.m. 18. maj, fra den 19. maj er tilmelding bindende.

H. C. Andersen

C. A. Jensen:
Portræt af H. C. Andersen, 1836.
Odense Bys Museer

Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.

 

H C Andersen-Samfundet i København

H. C. Andersen-Samfundet i København er et litterært selskab. Vi afholder arrangementer og tilbyder medlemmerne udvalgte bøger og CD'er til specialpris. Desuden varetager bestyrelsen uddelingen af "H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris".

 Regler for opbevaring af persondata

Der er nye EU-regler for persondataregistrering (GDPR). Hovedtanken er, at borgerne selv skal være herre over deres persondata. Dette har også virkning for foreninger, herunder H.C. Andersen-Samfundet i København, og vi skal oplyse om, hvilke data vi har på vores medlemmer, hvordan vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til.
Vi registrerer udelukkende navn, adresse, evt. telefonnummer samt e-mailadresser, som vi får oplyst i forbindelse med indmeldelse. Det er således udelukkende medlemmerne, vi opbevarer data på, og vi bruger udelukkende disse oplysninger til at kommunikere tilbud, arrangementer o.l. til medlemmerne. Vi videregiver ikke de personlige oplys­nin­ger til tredjepart. Vi opbevarer oplysningerne i elektronisk form, så længe medlemskabet varer og max. 3 år derefter.