forsiden_2.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

Bogtilbud

Bogtilbud

Henrik Engelbrecth: ”Hjertet brast i toner – med H.C. Andersen i operaen” kan købes direkte på www.henrikengelbrecht.dk for 399,- kr. (inkl. Forsendelse).

 

”Det prekære spejl”, red. Finn Barlby. HCA-læsninger og

”Det euforiske spejl”. Finn Barlby og Jacob Bøggild. Dialoger om HCAs tingseventyr.

Hver for sig 160,- kr., samlet pris for begge 300,- kr.

Bestilles direkte hos Finn Barlby, Holmegårdsvej 4, 1.th., 2920 Charlottenlund, eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

1. juni 2020

Der er ikke flere arrangementer i HCA-Samfundet i denne sæson.

13. juni 2020 Udflugt til Sydfyn og Taasinge

H.C. Andersen-Samfundets skovtur lørdag den 13. juni 2020

Skovturen 13. juni 2020 er aflyst. Kan måske gennemføres i 2021.

Mødested:

Københavns Hovedbanegård – Reventlowsgade

Afgang: kl. 9.00 præcis 

H.C. Andersen-Samfundets skovtur står i den unge H.C. Andersens tegn, hvor vi skal følge i hans fodspor til det smukke Sydfyn og Taasinge, som han besøgte på hjemturen fra sin rejse til Jylland i sommeren 1830.

Vi mødes ved indgangen til Københavns Hovedbanegård i Reventlowsgade og kører via Storebælts­broen til Faaborg, hvor vi skal besøge den gamle købmandsgård i Holkegade, der i dag danner ramme om Øhavsmuseet. Det var her, han mødte og forelskede sig i Riborg Voigt, der var søster til hans studenterkammerat Chr. Voigt og datter af den velhavende købmand og agent Voigt. Opholdet varede kun et par dage, men fik stor betydning for hans udvikling som digter.

Fra Faaborg kører vi til Taasinge, hvor vi skal spise frokost i den smukt beliggende Bregninge Mølle, en gammel hollandsk mølle fra 1839 med udsigt over hele Taasinge og Det sydfynske Øhav.

Efter frokosten går turen videre til Valdemars Slot, som Andersen også besøgte i 1830, hvor han hentede inspiration til ”Kun en Spillemand” men også senere til historien om ”Det gamle Huus”.

Sidst på eftermiddagen går turen tilbage til København Hovedbanegård, hvor vi er fremme omkring kl. 19.

Som altid ledes turen af næstformanden Kirsten Dreyer, der undervejs dels fortæller om H.C. Andersen og Riborg Voigt og dels om Andersen og Sydfyn.

Med tilskud fra foreningen gøres turen inkl. transport, frokost og entreer for 600,- kr. for medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen 800,- kr.

Af hensyn til vores egen videre planlægning beder vi om, at tilmelding finder sted snarest og senest 23. maj, dels ved en mail til sekretæren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., dels ved betaling for deltagelsen til foreningens bankkonto, reg.nr. 2276 kontonr. 4378 694 774.

Bemærk: Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er indgået.

H. C. Andersen - Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.